Booking

นพ. ปุณณะ ปิยะศิลป์


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
นพ. ปุณณะ ปิยะศิลป์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ( เด็ก ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลพญาไท2
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ประจำโรงพยาบาลพญาไท 2 ฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในเด็ก ที่ Children Hospital New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยมานานกว่า 24 ปี

“โรคกระดูกคือความผิดปกติเกี่ยวกับโครงสร้างของกระดูกสันหลัง แขน และขา มักพบตั้งแต่กำเนิด และระหว่างการพัฒนาการของร่างกาย รวมถึงโรคกระดูกที่เกิดขึ้นในเด็กด้วย ซึ่งผู้ปกครองมักจะเกิดความกังวลถึงบุคคลิกการเดินของเด็ก เช่น เดินขาเก ขาโก่ง เท้าบิด และผลการตรวจมักจะออกมาปกติ  เนื่องจากกระดูกของเด็กนั้นมีการพัฒนาการแต่ละช่วงวัยที่ไม่เหมือนกัน”

 

แรงบันดาลใจของแพทย์เฉพาะทาง

นพ.ปุณณะ  ปิยะศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารศัลยศาสตร์ออร์ธิปิดิกส์ มีประสบการณ์ดูแลด้านกระดูกและข้อมานานกว่า 24 ปี เป็นแพทย์บุกเบิกทางการรักษาโรคกระดูกเด็ก เนื่องจากเห็นว่าในประเทศไทยขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ดังกล่าว โดยเข้ารับทุนศึกษาเฉพาะทางที่ Children Hospital New Orleans สหรัฐอเมริกา และกลับมาสอนศาสตร์ดังกล่าวให้กับแพทย์ออร์โธปิดิกส์รุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบัน

 “ผมมองเห็นคุณสมบัติของการเป็นแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิก ซึ่งมีความตรงไปตรงมาและให้ผลการรักษาที่เป็นรูปธรรม และสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนแรงผลักดันคือช่วงที่เป็นแพทย์ใช้ทุนประจำโรงพยาบาลของรัฐ ได้เห็นว่าคนที่สนใจเรียนด้านกระดูกและข้อมีน้อยมาก โดยเฉพาะด้านกระดูกเด็กซึ่งเป็นการรักษาเชิงลึกเข้าไปอีกยิ่งไม่พบการเรียนการสอนขึ้นในประเทศไทย เป็นเหตุผลให้ตัดสินใจเรียนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และได้รับโอกาสให้เดินทางไปศึกษาต่ออย่างจริงจังที่สหรัฐอเมริกา”

ความประทับใจในการรักษา

“สำหรับแพทย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานหลายครั้งที่ผลการรักษากลายเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับผู้ป่วย โดยครั้งหนึ่งผมได้พบกับผู้ป่วยรายหนึ่ง ซึ่งเคยให้การรักษาความผิดปกติของกระดูกคอ ที่มีลักษณะเอียงผิดรูปตั้งแต่วัยเด็ก เธอบอกกับผมว่า ผมได้ผ่าตัดรักษาความผิกปกติให้กับเธอในครั้งนั้น และผลจากการรักษาทำให้เธอได้ประกอบอาชีพที่รัก อยากขอบคุณที่มอบโอกาสที่ดีให้ ภายหลังผมทราบว่า เธอทำงานด้านนาฏศิลป์ประจำอยู่กรมศิลปากร ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีความผิดปกติของร่างกายให้กลับมามีชีวิตสมบูรณ์”

รูปภาพ

image

ไม่มีบทความ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลพญาไท2
จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 10:00 - 12:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัส 15:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00