นพ. ฉันชาย สิทธิพันธ์

( ทางเดินหายใจและปอด )

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

3850 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

นพ. วศิน จิริศานต์

( ทางเดินหายใจและปอด )

โรงพยาบาลพญาไท3

111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

รศ.นพ. แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา

( ทางเดินหายใจและปอด )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รศ.ดร.พญ. เบญจมาศ ช่วยชู

( ทางเดินหายใจและปอด )

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ศ.นพ. ประพาฬ ยงใจยุทธ

( ทางเดินหายใจและปอด )

โรงพยาบาลนนทเวช

30/8 ถ. งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รศ.นพ. แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา

( ทางเดินหายใจและปอด )

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ศ.ดร.นพ. กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ

( ทางเดินหายใจและปอด )

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

รศ.พญ. สุรีย์ สมประดีกุล

( ทางเดินหายใจและปอด )

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ศ.เกียรติคุณ นพ. รังสรรค์ ปุษปาคม

( ทางเดินหายใจและปอด )

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700