พญ. ญาณิศา โมกขมรรคกุล

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

3850 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110