พญ. อุศนา พรหมโยธิน

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

71/3 ถนนเศรษฐศิริ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร ไทย

นพ. ธนิต เฉลิมวัฒนชัย

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

พญ. จินตนา วชิรกิติกุล

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

เลขที่29 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220