นพ. จิรวัฒน์ แม้นศรีสม

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลสินแพทย์

9/99 ถนนรามอินทรา ก.ม.8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

นพ. พิเชฏฐ โชติกประสาธน์

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลพญาไท3

111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160