พญ. จินตนา วชิรกิติกุล

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลเปาโล เมมโมเรียล พหลโยธิน

670/1 พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. กรีฑา ม่วงทอง

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210