พญ. ญาณิศา โมกขมรรคกุล

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

3850 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

พญ. พัชรินทร์ บุนนาค

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

60 หมู่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 

พญ. พัชรินทร์ บุนนาค

( หู คอ จมูก )

โรงพยาบาลหัวเฉียว

665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100